RHESTR E-BOSTIO TUC CYMRU 

Cwblhewch y ffurflen isod i ymuno â rhestr e-bost cyffredinol TUC Cymru. Os hoffech dderbyn e-byst am bynciau penodol hefyd, plîs ticiwch y rheini sydd o ddiddordeb i chi. 

I ddeall sut yr ydym yn defnyddio eich data, gwelwch ein hysbysiad preifatrwydd fan hyn: https://www.tuc.org.uk/tuc-privacy-notice. Gallwch ddiweddaru eich manylion a’ch ffefrynnau yn uniongyrchol o unrhyw e-byst anfonwn atoch. 

WALES TUC E-MAILING LIST 

Please complete this form to join the TUC Cymru general email list. If you would also like to receive emails about specific topics, please tick those that are of interest to you. 

To understand how we use your data, please see our privacy notice: https://www.tuc.org.uk/tuc-privacy-notice. You can update your details and preferences directly from any emails we send you. 

.

* indicates required